OM SKOLEN

Vesterlund Efterskole er beliggende i et af Danmarks smukkest naturområder. Skolen blev oprettet i 1921 af borgere i Vesterlund og har hele sin levetid været efterskole. Et år på Vesterlund Efterskole er sprængfyldt med oplevelser, udvikling, rejser, nye venner, hygge, fællesskab, faglighed, gymnastik, friluftsliv, musik og tusindvis af andre ting. Vi har plads til 198 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Vesterlund Efterskole er røgfri skole. Vi er inspireret af Grundtvigs skoletanker.Værdigrundlag

Vesterlund Efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at bidrage til elevernes almene dannelse, fortsatte lyst til læring, uddannelse og deltagelse i det folkelige liv og frivillige foreningsarbejde. Den boglige undervisning og de prøveforberedende fag har sammen med medborgerskab samt friluftsliv, gymnastik og musik & sang en fremtrædende placering i skolens tilbud.

Formålet er tillige at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Med udgangspunkt i et grundtvigsk livssyn og en åben forståelse af dansk kultur lægger Vesterlund Efterskole vægt på elevernes personlige udvikling, frie udfoldelse, samt evne til at deltage aktivt og engageret i forpligtende fællesskaber.

Vesterlund Efterskole værdsætter derfor: forståelse for kulturelle og politiske fællesskabers betydning i en verden med nationale og internationale forandringer, evne og vilje til at reflektere og træffe valg, mod til kritisk stillingtagen og vurdering· den fortsatte lyst til at udforske personlige, sociale og faglige muligheder

Hovedindsigt

Af: Lovtekst om frie skoler – gældende fuldt ud fra den 1. august 2008. Kapitel 1.
Formål:
§1.
Stk. 1: Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.
Stk. 3: Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse.Stk. 1: Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.

VESTERLUND EFTERSKOLES FORTOLKNING AF LOVEN
Vesterlund Efterskoles fortolkning af lovens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Vesterlund Efterskole tilbyder eleverne en dagligdag med udfordringer og oplevelser, der er medvirkende til at øve elevernes ansvarlighed. Eleverne tilegner sig en udvidet erfaringshorisont, i kraft af at de er hjemmefra og skal lære at vise hensyn og tage ansvar.

Kvaliteten i skolens samlede tilbud underbygges af gode fysiske rammer samt engagerede og kvalificerede medarbejdere.

Samværet på Vesterlund Efterskole er præget af gensidig respekt. Eleverne indgår i et forpligtende fællesskab, hvor samarbejde, den frie udfoldelse og ansvar står centralt.

LIVSOPLYSNING
På Vesterlund Efterskole møder eleverne livsoplysning, når de i en samværssituation eller læringssituation, planlagt eller ikke planlagt, erkender, erfarer og indser sammenhænge, som medvirker til forståelse og tilegnelse af etiske og moralske værdier.

Livsoplysning finder sted på det personlige plan, det bygger på egne erfaringer, empati, refleksion og forståelse for andre menneskers liv og vilkår.

FOLKELIG OPLYSNING
På Vesterlund Efterskole møder eleverne folkelig oplysning, når de i undervisning og samvær får indsigt i og forståelse for de vilkår, der knytter mennesker sammen igennem kultur, historie og tradition.

DEMOKRATISK DANNELSE
På Vesterlund Efterskole møder eleverne demokratisk dannelse, når de i samværet med andre mennesker lærer at anerkende demokratiske spilleregler – herunder respekt for forskellighed. Den demokratiske dannelse finder sted, når eleverne styrker deres kompetence til at være aktivt opsøgende og tage kritisk stilling med henblik på at kunne deltage som demokratiske medborgere.

Indholdsplan, vedtægter & årsplan

Se indholdsplan

Se vedtægter

Se årsplan

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

I henhold til gældende lovbestemmelser for efterskoler har Vesterlund Efterskole i skoleåret 2016 – 2017 evalueret elevernes holdninger og synspunkter til i fagene dansk, engelsk og matematik, at have gennemført undervisningen på samlæste hold.

122 elever i 10. klasse og 41 elever i 9 klasse, hvilket svarer til 88 % af skolens elever deltog i spørgeskemaundersøgelsen.

Eleverne kunne vurdere de enkelt fag og det samlede billede ud fra kriterierne:, Særdeles godt, Meget godt, Godt, Mindre godt.
Derudover havde eleverne mulighed for at komme med deres kommentarer til de forskellige spørgsmål.
Vurderingen kan ses i nedenstående oversigter, hvor også nogle af kommentarerne er medtaget.

9. klasses evaluering

10. klasses evaluering

Persondataforordning

Læs om vores persondatapolitik
HVERDAGEN

Der er ingen fremtid i at bruge nutiden på at ærgre sig over fortiden, derfor gælder det om at få noget ud af efterskoleopholdet. På Vesterlund Efterskole har vi et meget højt aktivitetsniveau, her er der ingen dage, der er ens. Det handler derfor om at nyde hvert minut, for inden du får set dig om, er der gået et skoleår.Mandag

Tidspunkt Indhold
07.00 Morgenmad
07.20 Værelsesrengøring
07.45 Kernefag
09.15 Morgensang
09.30 Forfriskning
09.50 Kernefag
11.20 Pause
11.25 Fordybelsesfag & orienteringsfag
13.00 Frokost
13.30 Pause
14.15 Valgfag
15.45 Forfriskning
16.00 Valgfag
17.30 Pause
17.45 Aftensmad
18.15 Områderengøring
18.45 Studietid
19.45 Fri
21.15 Forfriskning
22.00 På gange
22.45 Godnat

Tirsdag

Tidspunkt Indhold
07.00 Morgenmad
07.20 Værelsesrengøring
07.45 Kernefag
09.15 Morgensang
09.30 Forfriskning
09.50 Gymnastik linje & valgfag
11.20 Pause
11.25 Gymnastik linje & valgfag
13.00 Frokost
13.30 Pause
14.15 Obligatorisk gymnastik
15.45 Forfriskning
16.00 Fordybelsesfag & orienteringsfag
17.30 Pause
17.45 Aftensmad
18.15 Områderengøring
18.45 Studietid
19.45 Fri
21.15 Forfriskning
22.00 På gange
22.45 Godnat

Onsdag

Tidspunkt Indhold
07.00 Morgenmad
07.20 Værelsesrengøring
07.45 Fordybelsesfag & orienteringsfag
09.15 Morgensang
09.30 Forfriskning
09.50 Kernefag
11.20 Pause
11.25 Kernefag
13.00 Frokost
13.30 Pause
14.15 Gymnastik linje & valgfag
15.45 Forfriskning
16.00 Gymnastik linje & valgfag
17.30 Pause
17.45 Aftensmad
18.15 Områderengøring
18.45 Studietid
19.45 Fri
21.15 Forfriskning
22.00 På gange
22.45 Godnat

Torsdag

Tidspunkt Indhold
07.00 Morgenmad
07.20 Værelsesrengøring
07.45 Fordybelsesfag & orienteringsfag
09.15 Morgensang
09.30 Fortælletime
10.00 Forfriskning
10.20 Fordybelsesfag & orienteringsfag
11.50 K-gruppe møder
12.10 Værelsesrengøring (hovedrengøring)
13.00 Frokost
14.15 Valgfag
15.45 Forfriskning
16.00 Valgfag
17.30 Pause
17.45 Aftensmad
18.15 Områderengøring
18.45 Studietid
19.45 Fri
21.15 Forfriskning
22.00 På gange
22.45 Godnat

Fredag

Tidspunkt Indhold
07.00 Morgenmad
07.20 Værelsesrengøring
07.45 Kernefag
09.15 Morgensang
09.30 Forfriskning
09.50 Fordybelsesfag & orienteringsfag
11.20 Pause
11.25 Obligatorisk gymnastik
13.00 Frokost
13.30 Pause
14.15 Fordybelsesfag & orienteringsfag
15.30 Weekend sang + god weekend
16.00 Mulighed for hjemrejseAdresse


Vesterlundvej 33, 7323 Give

Telefon


75 73 61 11